Þegar fíflum er svarað með skotheldum rökum

Staðreynd.

Staðreynd.

Einstaka sinnum dúkka upp einstaklingar, svo mikil dæmalaus fífl sem sjá ekki nema tæplega fram á nefbroddinn á sér og það sem verra er, minni þeirra er stundum álíka langt að auki.
Á fésbókarviðburðinum þar sem boðað er til byltingar gegn sitjandi ríkisstjórn er einn slíkur sem skrifar heita stuðningsyfirlýsingu við núverandi ríkisstjórn með eftirfarandi „rökum“.

allmenningur …. biddu nú aðeins hægur ,,,,, ég tel mig vera allmenning í þessu landi og ég hef enga ástæðu til að vera bendlaður við einhver svona mótmæli , því ég styð þessa ríkistjórn til fullnustu og tel að hún hafi gert mikið meira og betri hluti heldur en vinstri stjórn jóhönnu sig gerði …. allaveg hefur þessi rikistjórn EKKI OG ÉG ENDUR TEK EKKI HÆKKAÐ SKATTANA MINA eins og siðasta rikistjórn gerði , þessi rikistjórn kom með lækkun á höfuðstól ibuðalana minna , „það gerði vinstri stjórn jóhönnu EKKI“ þessi rikistjórn kom með uppsveiflu í atvinnulífið „það gerði vinstri stjórn jóhönnu EKKI“ og ég get talið marg annað gott sem þessi ríkistjórn hefur gert ,,,,,, enn það er ekki hægt að segja það sama um vinstristjórn jóhönnu eða hvaða vinstri stjórn sem er ,,,,,, og svona að lokum BTW

ESB NEI TAKK

ÁFRAM ÞESSI RÍKISTJÓRN

Mörg svör hafa borist þar sem honum er bent á margt sem rangt er í málflutningi hans en sá sem á besta svarið og sterkustu rökin telur upp eitt og annað sem síðasta stjórn gerði þó oftast færi það ekki hátt meðan sú núverandi hefur ekkert gert nema níðast á þeim sem verst eru settir í þessu þjóðfélagi, logið, svikið og stolið.

Þótt ég efist um að þetta verði lesið eða skilið þá set ég þetta hér inn.
Nokkur atriði af því sem ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu gerði á síðasta kjörtímabili:
· Afnámu sérstök lífeyrisréttindi ráðherra og þingmanna sem sett voru þeim Davíð Oddssyni
og Halldóri Ásgrímssyni til heiðurs.
· Breyttu lögum um Seðlabankann. Þá var í fyrsta sinn í sögunni gerð hæfniskrafa til Seðlabankastjóra sem fram til þess dags komu flestir úr stjórnmálum með skelfilegum afleiðingum fyrir okkur öll.
· Settu á sérstakan hóp sérfræðinga úr Seðlabankanum og utan hans til að leggja mat á efnahagslífið með tilliti til vaxta
· Breyttu lögum um skipan dómara sem komu í veg fyrir vina- og ættingjaráðningar í stöðu dómara
· Verðbólga fór úr 20% í 3% á kjörtímabilinu.
· Vextir lækkuðu úr % í 5% á kjörtímabilinu
· Halli á rekstri ríkissjóðs fór úr 216 milljörðum í núll á kjörtímabilinu. (Náðu þeim árangri með því að afla tekna til jafns við óhjákvæmilegan niðurskurð).
· Sérstakur þrepaskiptur tekjuskattur var lagður á, því hærri sem launin voru því hærri skattprósenta.
· Hækkuðu ekki skatta á lægstu laun
· Lögðu á auðlegðarskatt
· Endurgreiddu um þriðjung af vöxtum sem fólk greiddi af húsnæðislánum sínum
· Settu 12 milljarða í sérstakar vaxtabætur
· Hækkuðu almennar vaxtabætur
· Gripu til ýmissa aðgerða sem tugþúsundir heimila nýttu sér og eru verðlagaðar á um 85 milljarða króna
· Opnuðu nýjar leiðir fyrir ungt fólk til að hefja aftur nám í stað þess að vera án atvinnu. (Nærri 1.500 nýir námsmenn fóru í Háskóla Íslands vegna þeirra aðgerða).
· Tóku upp víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins um nýjar leiðir til náms fyrir ungt fólk
· Vörðu atvinnu með því að auka tekjur í stað þess að skera endalaust niður
· Settu sanngjarnt veiðigjald á útgerðina fyrst allra þjóða
· Læstu þrotabú gömlu bankanna inni í landi með lagasetningu í mars 2012. Án þeirra laga væri ekki hægt að semja um lausn á uppgjöri þrotabúanna. Framsókn og íhaldið greiddu atkvæði á móti
lagasetningunni.
· Settu lög um hvernig á að standa að sölu fjármálafyrirtækja í eigu eða hlutaeigu ríkisins til að koma í veg fyrir aðra einkavæðingu. Íhaldið og framsókn greiddu atkvæði á móti.
· Sögðu upp öllum aukasamningum við starfsfólks stjórnarráðsins, t.d. vegna notkunar á bíl og fleira. Aðeins greitt samkvæmt reikningum eftir það
· Skáru verulega niður í utanlandsferðum ráðherra, þingmanna og embættismanna
· Aðeins formenn þingmanna fóru erlendis á fundi og varamenn fóru ekki í þeirra stað
· Lækkuðu laun þingmanna og hæstu laun embættismanna
· Settu siðarelgur fyrir ríkisstjórn og ráðherra
· Fækkuðu ráðuneytum úr 18 í 8
· Fækkuðu ráðherrum úr 12 í 8
· Gerðu umhverfisráðuneytið að fullbúnu öflugu ráðhuneyti
· Settu fram og samþykktum áætlun um verndun og nýtingu náttúruauðlinda
· Breyttu lögum um þingsköp Alþingis sem juku mjög vægi minnihlutans
· Fækkuðu þingnefndum
· Buðu stjórnarandstöðunni upp á formennsku í nefndnum
· Breyttu gjaldþrotalögum til að hjálpa því fólki sem komst ekki undan gjaldþroti
· Efldu fjármálaeftirlitið á kostnað bankanna
· Breyttu lögum um bankastarfsemi m.a. til að gera lágmarkskröfur um hæfni stjórnenda þeirra sem ekki hafði verið gert áður
· Lækkuðu dráttarvexti
· Breyttu reglum íbúðalánasjóðs til að draga úr greiðslubyrði heimila
· Gerðu umfangsmikla kjarasamninga í miðri kreppunni árið 2011
· Náðu að halda friði á vinnumarkaðinum allt kjörtímabilið þrátt fyrir alla erfiðleikana
· Juku framlög til velferðarmála úr 6,8% af landsframleiðslu í 7,8%
· Fjölguðu framhaldsskólum til að auka námsframboð fyrir ungt fólk
· Minnkuðum atvinnuleysi úr tæpum 10% í 4%
· Sendu AGS úr landi fyrr en áætlað var í upphafi
· Byrjuðu að endurgreiða lán sem norðurlöndin veittu okkur
· Endurgreiddum Færeyingum allt það sem þeir lánuðu okkur af rausnarskap sínum
· Losuðu okkur undan hryðjuverkjalögum sem Bretar settu á okkur undir hægristjórninni
· Héldu heilbrigðiskerfinu gangandi sem var ekkert sjálfsagt að hægt væri að gera
· Gerðu samkomulag við stjórnendur og starfsfólk Landspítalans um aðhald í rekstri til fjögurra ára og síðan uppbyggingu m.a. nýtt sjúkrahús
· Settu nokkrar stórframkvæmdir í gang í vegamálum
· Samþykktu og fjármögnuðu að fullu sérstaka fjárfestingaráætlun sem núverandi ríkisstjórn sló af
· Hæddust ekki að almenningi
· Gerðu ekki grín að mótmælendum
· Kvörtuðu ekki undan gagnrýni, heldur svöruðu henni með rökum
· Létu vinna ótal greiningar og skoðanir á stöðu almennings, nánast alltaf í samráði við aðra stjórnmálaflokka
· Veittu stjórnarandstöðunni aðgang að efnahagsráðgjöfum ríkisstjórnarinnar og embættismönnum við að skoða og gera úttektir á hugmyndum og tillögum sem andstaða vildi láta gera.

Það er alltaf gaman að sjá þegar fíflum er svarað með svona skotheldum rökum.

Umsagnir

Umsagnir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrifa

Updated: 26. maí 2015 — 12:25