Jack H. Daniels

Svarthol Hugans

Umhverfisfasisti # 1

Fasistaháttur í umhverfisvernd er orðin staðreynd á íslandi eftir að Vinstri Grænir komust í valdasóla.  Nú á að setja ný náttúruverndarlög þar sem fólki er nánast orðið óheimilt að ferðast um landið öðruvísi en á tveim jafnfljótum.  Vélknúnum farartækjum verða settar svo miklar skorður í framtíðinni að farir þú upp á hálendið eða út af merktum þjóðvegum er eins gott að hafa lögfræðiþekkingu á því hvað þú mátt og hvað þú mátt ekki þegar komið er út af malbikinu.

Vissir þú að vegslóðum hefur kerfisbundið verið eytt út af kortagrunnum? Af einhverjum ástæðum má ekki sýna landið eins og það er.

NÁTTÚRUVERNDARLÖGIN
1 Vissir þú að ef nýju náttúruverndarlögin fara í gegn óbreytt verður, með lokun leiða á
hálendi og láglendi lokað á ferðamöguleika þeirra sem ekki geta gengið um landið með allan sinn farangur á bakinu? Getur þú gengið með þungar byrðar, 20 kílómetra leið í óbyggðum?
2 Vissir þú að ef nýju náttúruverndarlögin fara í gegn óbreytt gætir þú fengið sekt fyrir
utanvegaakstur þótt þú akir á vegslóða, þ.e. ef viðkomandi leið hefur ekki ratað inn í
vegagagnagrunn ríkisins? Stangveiðimaður að aka upp að veiðistað meðfram á væri þá að
brjóta lög um utanvegaakstur.
3 Vissir þú að ef nýju náttúruverndarlögin fara í gegn óbreytt er ráðherra umhverfismála veitt vald til að banna vetrarumferð á ákveðnum stöðum ef einhverjum finnst hann vera ónáðaður af vélarhljóði? Býður þetta ekki upp á misnotkun?
4 Vissir þú að innan skamms tíma verður allur akstur bannaður á þeim leiðum sem ekki eru inni í gagnagrunni ríkisins yfir vegslóða, þrátt fyrir að nánast ekkert samráð sé um það við útivistarfólk hvað skuli vera opið eða lokað. Þarna er verið að fara norsku leiðina, allt bannað nema það sé sérstaklega leyft.
5 Vissir þú að i aðdraganda nýrra náttúruverndarlaga var samin svokölluð Hvítbók upp á
fimmhundruð blaðsíður án samráðs við útivistarfólk og fjölmarga aðra hagsmunaaðila? Hvar var samráðið?
6 Vissir þú að útivistarfólk og aðrir hagsmunaaðilar fengu allt of skamman tíma til að gera athugasemdir við þessa fimmhundruð síðna svokölluðu Hvítbók?
7 Vissir þú að útivistarfólk og aðrir hagsmunaaðilar fengu örfáa daga til að gera athugasemdir við nýju náttúruverndarlögin sem nú liggja fyrir Alþingi og bíða annarrar umræðu?
8 Vissir þú að í nýjum náttúruverndarlögum er landeigendum gert mögulegt að hindra för gangandi manna um láglendi með víðri túlkun á „nýtingu“ og „verndun“? Landeigandi
þarf aðeins að setja niður birkihríslu til að landið sé orðið nytjaland og þar með fellur
almannaréttur úr gildi.
10 Vissir þú að ef náttúruverndarlög fara í gegn óbreytt getur þú lent í því að vera dæmdur fyrir utanvegaakstur fyrir að aka sömu slóð og þú hefur ekið árum saman að tjaldstæðinu þínu vegna þess að hann hefur ekki ratað inn í kortagrunn ríkisins.
1 Vissir þú að ýmsir aðilar s.s. verktakar og ýmsir rannsóknaraðilar og fleiri hafa leyfi til að stunda utanvegaakstur? Ekkert eftirlit eða skráning er á þessu og er því ferðamanninum oftast kennt um og slóðum lokað vegna þessa.
2 Vissir þú að útivistarfólk hefur stikað hálendisleiðir í nærri 30 ár og borið allan kostnað af því, jafnt eldsneyti, fæði og stikur? Vegagerðin stikar aðeins F-merktar leiðir.
3 Vissir þú að vegslóðum hefur kerfisbundið verið eytt út af kortagrunnum? Af einhverjum ástæðum má ekki sýna landið eins og það er.
4 Vissir þú að til eru á annað hundrað friðlönd/þjóðgarðar þar sem allrahanda ferðahöft eru í hinum ýmsum útgáfum?
5 Vissir þú að laga- og reglugerðarfrumskógurinn um ferðir á hálendi Íslands er orðinn slíkur að það er nánast eingöngu orðið á færi lögfróðra manna að ferðast um hálendið ef ekki á að vera hætta á að gerast lögbrjótur?
6 Veist þú hvaða lög gilda um akstur á hálendinu? Vegalög? Náttúruverndarlög? Lög um
Vatnajökulsþjóðgarð eða einhver önnur lög? Við vitum það ekki og sennilega verður þú að ráðfæra þig við lögfræðing.
7 Veist þú hvert stefnir? Hvaða frelsistakmörk verða sett á okkur næst?
9 Vissir þú að í nefndum á vegum ríkisins þar sem útivistarfólk fær fulltrúa þá fær fulltrúinn aldrei atkvæðisrétt? En fulltrúar náttúruverndarsamtaka fá fulltrúa með atkvæðisrétt. Þetta er mismunun gerð með samningi milli ríkis og náttúruverndarfélaga árið 2001.
10 Vissir þú að útivistarfólk sendir alltaf inn athugasemdir við ný lög og reglugerðir um
útivist en reglan hefur verið sú að taka nánast aldrei tillit til athugasemdanna?
11 Vissir þú að gps gögn almennra jeppaferðalanga voru uppistaðan í mælingum á
hálendisvegum sem þegar hafa verið gerðar?
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
1 Vissir þú að útivistarfólk á vélknúnum ökutækjum veit ekki fyrir hvað „þjóð“ í Vatnajökuls-
þjóð-garður stendur?
2 Vissir þú að leiðinni um Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði var lokað fyrir vélknúinni
umferð þrátt fyrir andstöðu svæðisráðs vestur og Ásahrepps sem fóru með málið fyrir
hönd þjóðgarðsins í aðdraganda að stofnun hans? Samt sem áður vill enginn kannast við
gjörninginn.
3 Vissir þú að Vikrafellsleið í Vatnajökulsþjóðgarði var lokað, þrátt fyrir mótmæli
viðkomandi sveitarfélags sem fer með skipulagsvaldið á svæðinu?
4 Vissir þú að stofnuð var samgöngunefnd vegna óánægju með lokanir leiða í
Vatnajökulsþjóðgarði? Hún lagði til opnanir á nokkrum leiðum en samt hefur engin þessara
leiða verið opnuð.
5 Vissir þú að ökuleiðin gegnum Vonarskarð og gönguleiðin gegnum Vonarskarð skarast
nánast ekkert?
6 Vissir þú að við lokanir vega í Vatnajökulsþjóðgarði var ekki í eitt einasta skipti tekið tillit til hefðaréttar?
7 Vissir þú að þjóðgarðsverðir og landverðir eru smátt og smátt að fá ígildi lögreglu í
þjóðgörðum? Viljum við það?
8 Vissir þú að Umhverfisstofnun hefur verið að kanna utanvegaakstur í litlum mæli og að
í þeim athugunum hefur komið fram að verulega hafi dregið úr utanvegaakstri, að sögn
Svandísar Svarvarsdóttur. Samt sem áður er utanvegaakstur notaður sem ástæða til að loka stórum landssvæðum fyrir almenningi.
9 Vissir þú að þrjátíu og fimm þúsund manna samtök útivistarfólks fengu atkvæðalausan
áheyrnarfulltrúa hjá Vatnajökulsþjóðgarði en náttúruverndarsamtök með verulega mikið færri félaga fengu fulltrúa sem hefur atkvæðisrétt?
10 Vissir þú að áheyrnarfulltrúi útivistarfólks í Vatnajökulsþjóðgarði er bundinn þagnareiði af því sem fram fer á fundum þjóðgarðsins? Eru þetta eðlilegar og venjulegar siðareglur?
11 Vissir þú að það er óleyfilegt að tjalda tjaldvagninum í vegkanti í Vatnajökulsþjóðgarði
til þess að fá þér stuttan næturlúr? Þú skalt halda inn á næsta löggilta tjaldstæði í
Vatnajökulsþjóðgarði þrátt fyrir að náttúruverndarlög segi að leyfilegt sé að tjalda til einnar nætur annars staðar á Íslandi.
12 Vissir þú að ef nýju náttúruverndarlögin fara í gegn óbreytt verður bannað að leggja
bílnum í vegkanti í Vatnajökulsþjóðgarði og fá sér blund ef þú ert þreyttur? Á sama tíma er rekinn áróður fyrir þvi að ökumenn leggi sig í 15 mínútur vegna umferðaröryggis.
13 Vissir þú að það er óheimilt að tjalda öðru en hefðbundnu göngutjaldi utan alfaraleiða í Vatnajökulsþjóðgarði.

Mótmælum þessu og skrifum undir

Umsagnir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrifa

Umsagnir

Svipað efni