Jack H. Daniels

Svarthol Hugans

Sjálfstæðismenn hafa aldrei farið leynt með að þeir vilja einka(vina)væða heilbrigðiskerfið. MYND: Gunnar Karlsson.
Sjálfstæðismenn hafa aldrei farið leynt með að þeir vilja einka(vina)væða heilbrigðiskerfið.
MYND: Gunnar Karlsson.

Bjarni Ben er náttúrulega ekkert annað en snillingur.  Snillingur í að gera sig hvað eftir annað að fífli í augum almennings en um leið sorglega lélegan lygara þegar hann reynir að ljúga sig og stjórn sína út úr hinum ýmsu málum þar sem allir sem hafa greind yfir stofuhita sjá í gegnum hann og hlæja að ruglinu og bullinu úr honum.  Nægir í því dæmi að nefna þegar hann talar um að hækkun virðisaukaskatts á matvæði komi sér best fyrir þá efnaminnstu í þjóðfélaginu af því stjórnin ætlar um leið að fella niður vörugjöld og lækka VSK á raftækjum.
Heimskulegri rök er varla hægt að koma með nema heilinn sé gjörsamlega aftengdur.

Sama má segja um launadeilu lækna því í ræðu á dögunum trylltist Bjarni Ben nánast í ræðustól og sagði orðrétt:

Herra forseti. Ég get tekið undir allt það sem sagt er hér um stöðugleikann og mikilvægi þess að fólk hafi þá almennu tilfinningu að það sé stöðugleiki í heilbrigðisþjónustu, í veitingu hennar og aðgengi að læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki. Það er engin spurning, en það er samt tvískinnungur í málflutningi stjórnarandstöðunnar, að vera annars vegar hlynnt sérstöku rúmlega 6% tekjuskattsþrepi og á hina röndina tala fyrir launahækkunum til þeirra sem eru með meira en tvöföld meðallaun í landinu, (Gripið fram í.) að tala um að beita eigi skattkerfinu til tekjujöfnunar en að það verði að hækka laun þeirra sem eru best stæðir í landinu um jafnvel tugi prósenta. Þetta er málflutningur sem stenst enga skoðun. (Gripið fram í.) Og ég heyri ekki annað en að menn séu að átta sig á því hérna smám saman, (Gripið fram í.) þeir talsmenn — ef ég fengi frið(Forseti hringir.)— talsmenn þess að gengið verði til samninga um tuga prósenta hækkanir fyrir þá sem eru með laun upp undir 1.350 þús. kr. og meira, vegna þess að vissulega eru margir þeirra sem eru hér í kjaradeilu með mun hærri laun. (Forseti hringir.) Það er verið að tala fyrir tuga prósenta hækkunum til þeirra en á sama tíma að þeir eigi að greiða sérstakan viðbótartekjuskatt. Þetta er slíkur tvískinnungur að hann heldur ekki vatni.

En hvað varð þess valdandi að Bjarni lét þetta út úr sér?
Jú það var þessi fyrirspurn Katrínar Jakobsdóttur.

Virðulegi forseti. Af því að hæstv. ráðherra beinir hér fyrirspurn til mín þarf engum að koma á óvart að ég aðhyllist að sjálfsögðu þrepaskipt skattkerfi til tekjujöfnunar. Það er eðlilegra að þeir sem betri laun hafa leggi meira af mörkum til samfélagsins. Þeir standa samt betur eftir. Mér finnst kannski ekki rétt að blanda því inn í þessa umræðu. Ég ætla heldur ekki að leggja mat á kjaradeilu sem ég er ekki aðili að. Formaður samninganefndar lækna hafnar því að þau séu að krefjast 50% hækkunar.

Það sem mér sýnist hins vegar deilan snúast um er ekki síst vinnufyrirkomulagið sem hæstv. ráðherra nefndi, að grunnlaunin séu talsvert lægri en þær heildartekjur sem hægt er að hafa upp úr því ef vinnuframlagið er mikið. Það sem ég vil hins vegar biðja hæstv. ráðherra að íhuga, af því að hann er að ræða um stöðugleika, að stöðugleiki verður ekki aðeins mældur í efnahagslegum stærðum. Það er gríðarlegur óstöðugleiki fólginn í því ef heilbrigðisþjónustan riðar hér beinlínis til falls, ef við söfnum upp aðgerðum fram í tímann, búum til lengri biðlista en áður, sköpum óþarfaálag á almenning í landinu. Samfélagið snýst líka um gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu, það eru líka lífsgæði fólgin í því (Forseti hringir.) þannig að ég held að við þurfum líka að mæla stöðugleikann í því, hæstv. ráðherra.

En með því að Bjarni hélt því fram að almennur læknir á Landspítalanum er með um 1,1 milljón á mánuði í heildarlaun og yfirlæknar með um 1.350 þúsund í heildarlaun og heimtuðu 50% hækkunn, þá stútaði hann í raun kjaraviðræðunum.
Grunnlaun lækna sem eru nýútskrifaðir úr háskólanum eru um 340 þúsund. Grunnlaun sérfræðings eru um 600 þúsund krónur. Þegar heildarlaun lækna eru svo skoðuð kemur í ljós að læknar vinna afar mikið til þess að laun þeirra nái því sem eðlilegt getur talist. Heildarlaun lækna ráðast af því hversu margar bakvaktir og yfirvinnuvaktir læknar taka að sér.

Raunin er nefnilega sú, að grunnlaun lækna eru ekkert svo há og til að ná þessum launum sem Bjarni talar um, þá þurfa að liggja yfir 300 tímar á mánuði að baki í vinnunni.
Það segir sig algerlega sjálft, að læknir sem vinnur svo mikið er ekki til stórræðana og hættan á mistökum eykst bara í kjölfarið.
Það mundi heyrast hljóð úr horni ef atvinnubílstjórar færu að vinna hátt í 250 yfirvinnutíma á mánuði eða meira.  Sá sem vogaði sér það yrði sektaður um fleiri tugi ef ekki hundruði þúsunda fyrir að brjóta lög um aksturs og hvíldartíma.
Er það þá forsvaranlegt að þeir sem bera ábyrgð á lífi fólks, læknar, skuli vera skikkaðir mánuðum og árum saman til að vinna þannig vaktir að þeir séu meira og minna í vinnunni 24/7?
Ég held ekki.

Það eru fjöldinn allur af læknum að gefast upp og þessi ummæli Bjarna hafa orðið til að enn fleiri hafa sagt upp störfum og allir á leiðinni erlendis, sumir strax vegna þessa.
Einn af þeim sem um ræðir sagði þetta í niðurlagi fréttar um kjör lækna.

En erfiðast finnst mér að svara fyrir fjarveru mína við 4 ára dóttur mína. Hún grætur þegar ég fer út úr húsi, því hún er hrædd um að ég sé að fara í vinnuna, sem er oftast rétt hjá henni. Þá grátbiður hún mig um að fara ekki að vinna, ég sé alltaf þar og mamma lesi alltaf fyrir hana en ekki ég

Stjórnvöld eru búin að stúta heilbrigiðskerfinu og því verður ekki neitað og það þýðir ekkert fyrir þingmenn og ráðherra að þræta fyrir það.  Þeir sem vinna innan heilbrigðiskerfisins ættu að vera manna bestir til að dæma það en ekki blýantsnagari og kjaftaskur á alþingi sem hefur varla greind til að hugsa og labba á sama tíma, hvað þá heldur til að setja seman fjárlög fyrir heilbrigðiskerfið og ríkið.

Vinsamlega skoðið tenglana til að fá samhengi í þennan pistil áður en þið farið að röfla af ykkur rassgatið.

MEINHORNIÐ þakkar þér lesturinn og minnir þig á að læka, deila og ræða.

Umsagnir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrifa

Umsagnir

Svipað efni